Cenník programov

Program Basic

až do 5 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 5 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 1 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

7.90
+ 49 € zriaďovací poplatok

Cena pri platbe vopred

12
mesačná

24
mesačná

6.58
+ 49 € zriaďovací poplatok

Pripojenie nie je obmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra),
cena sa nemení počas celej doby viazanosti, pri programoch bez viazanosti a po ukončení viazanosti je výpovedná lehota jeden mesiac.
Všetky ceny sú s DPH.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej/dvojročnej platbe vopred
 • zdarma emailová schránka s doménou ltcnet.sk
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • agregácia 1:1
 • v mesiaci pripojenia zdarma
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router iba za 1 €
zvyšok v cene zriaďovacieho poplatku

Program Optimum

až do 10 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 10 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 3 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

11.50
+ 49 € zriaďovací poplatok

Cena pri platbe vopred

12
mesačná

24
mesačná

9.58
+ 49 € zriaďovací poplatok

Pripojenie nie je obmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra),
cena sa nemení počas celej doby viazanosti, pri programoch bez viazanosti a po ukončení viazanosti je výpovedná lehota jeden mesiac.
Všetky ceny sú s DPH.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej/dvojročnej platbe vopred
 • zdarma emailová schránka s doménou ltcnet.sk
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • agregácia 1:1
 • v mesiaci pripojenia zdarma
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router iba za 1 €
zvyšok v cene zriaďovacieho poplatku

Program Plus

až do 20 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 20 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 6 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

15.00
+ 9 € zriaďovací poplatok

Cena pri platbe vopred

12
mesačná

24
mesačná

12.50
+ 9 € zriaďovací poplatok

Pripojenie nie je obmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra),
cena sa nemení počas celej doby viazanosti, pri programoch bez viazanosti a po ukončení viazanosti je výpovedná lehota jeden mesiac.
Všetky ceny sú s DPH.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej/dvojročnej platbe vopred
 • zdarma emailová schránka s doménou ltcnet.sk
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • agregácia 1:1
 • v mesiaci pripojenia zdarma
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router iba za 1 €
zvyšok v cene zriaďovacieho poplatku

Program Profi

až do 30 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 30 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 10 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

19.00
+ 9 € zriaďovací poplatok

Cena pri platbe vopred

12
mesačná

24
mesačná

15.83
+ 9 € zriaďovací poplatok

Pripojenie nie je obmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra),
cena sa nemení počas celej doby viazanosti, pri programoch bez viazanosti a po ukončení viazanosti je výpovedná lehota jeden mesiac.
Všetky ceny sú s DPH.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej/dvojročnej platbe vopred
 • zdarma emailová schránka s doménou ltcnet.sk
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • agregácia 1:1
 • v mesiaci pripojenia zdarma
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router iba za 1 €
zvyšok v cene zriaďovacieho poplatku

Doplňujúce informácie

Rýchlosť surfovania - maximálna rýchlosť ktorú môže linka dosahovať pri surfovaní.

Rýchlosť sťahovania - maximálna rýchlosť, ktorú môže linka dosahovať pri sťahovaní väčších súborov. Táto rýchlosť môže kolísať v závislosti od vyťaženia siete.

Rýchlosť odosielania - rýchlosť odosielania dát.

Zriaďovací poplatok zahrňuje:

 • Zapožičanie prijímacieho zariadenia
 • Poplatok za zriadenie služby
 • Kabeláž ku koncovému zariadeniu (max. 15m)
 • Montáž zariadenia na existujúci stožiar alebo nami montovanej konzoly
 • Doprava